Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Śmiary

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Krasuska Anna

Rada Sołecka:
- Biernacki Adam
- Jastrzębska Monika
 
Liczba mieszkańców:
192 osób (na dzień 31.12.2023 r.)
 
Położenie wsi
Miejscowość Śmiary jest położona w zachodniej części gminy Wiśniew w powiecie Siedleckim, we wschodniej części Województwa Mazowieckiego. Zajmuje obszar 401 ha, co stanowi 3,2 % powierzchni gminy.
Pod względem geograficznym wieś położona jest w południowej części mezoregionu Wysoczyzny Siedleckiej należącej do makroregionu Niziny Południowo - Podlaskiej. Współczesna rzeźba terenu ukształtowana została w wyniku działalności czynników rzeźbotwórczych z okresu zlodowaceń. Na przeważającej części terenu występuje wysoczyzną polodowcowa. Położenie wsi jest dość atrakcyjne, gdyż od strony południowej są łąki. a tuż za nimi zwarty pas olszyn. Umiejscowiona jest na pagórku, dość dobrze zadrzewiona. Tuż za wsią od północy ciągnie się pas lasu sosnowego.
Część terenu Gminy Wiśniew leży w granicach Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Gmina graniczy również z Łukowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Rys historyczny
Miejscowość Śmiary jest jedną z sześciu wsi, które stanowiły zaścianek Jastrzębie. Zamieszkiwał go stary ród Jastrzębskich herbu Slepowron przybyły z ziemi Łomżyńskiej na Mazowsze w XIV wieku. Gdy ród Jastrzębskich rozrósł się. założono nowe wsie: Jastrzębie Daćbogi, Jastrzębie Łupiny. Jastrzębie Tworki, Jastrzębie Pluty, Jastrzębie Morczki, Jastrzębie Śmiary. Drugie człony pochodziły prawdopodobnie od przydomków lub imion założycieli.
„Smiara" to zawołanie imionowe. Pierwszy znany z imienia mieszkaniec wsi Śmiary najpierw występuje jako Jakub Smiara, a w kilka lat później jako Jakub ze Smiar. Mógł to być także okrzyk bojowy od „Smiara" częściej zwany Gozdawa.
W XIX wieku na terenie zaścianka panowała epidemia cholery. Na przełomie wieków wzniesiono dwuramienne krzyże (zwane też krzyżami cholerycznymi), które miały być skutecznym środkiem na powstrzymanie wszystkich epidemii. Jeden z tych krzyży przetrwał do dziś.
W powstaniu styczniowym brało udział wielu mieszkańców. Według źródeł mieszkańcy Jastrzębi idąc do powstania na rozstajach dróg w Mroczkach postawili krzyż z lancą. Podczas budowy drogi wiejskiej krzyż przeniesiono na teren obejścia byłego powstańca. Z doniesień wynika, że podczas powstania we wsi przebywał Ks. Stanisław Brzóska.
Mieszkańcy Śmiar walczyli również na wszystkich frontach I i II wojny światowej.
Szkołę Podstawową w Smiarach zaczęto budować w 1932 r. a po wyzwoleniu ją wykończono. Świetlica wiejska została wybudowana w 1939r. W 2002r. oddano do użytku nową szkołę. W 2007 roku rozpoczęła się rozbudowa szkoły o salę sportową inwestycję ukończono we wrześniu 2010 r.
Parafia Rzymsko - Katolicka w Smiarach została erygowana przez biskupa w 1997 roku. Wcześniej mieszkańcy uczęszczali do kościoła w Domanicach.
Od 1973 r. wsie byłego zaścianka wraz ze Smiarami znalazły się w gminie Wiśniew.