Gmina Wiśniew
Powróć do: Rada Gminy

Stałe Komisje

Komisja ds. Gospodarczych, Finansów,  Budżetu,  Planowania  i  Rolnictwa:

 1. Dorota Jastrzębska – Przewodnicząca,
 2. Jadwiga Piwowarczyk,
 3. Andrzej Okniński,
 4. Agnieszka Jadczak,
 5. Józef Orzyłowski,
 6. Krystyna Złoch,
 7. Kazimierz Okniński.


Komisja  Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej:

 1. Agnieszka Jadczak – Przewodnicząca,
 2. Paweł Mieszczyński,
 3. Agnieszka Bartczak-Krzewicka,
 4. Jadwiga Piwowarczyk,
 5. Andrzej Okniński,
 6. Kazimierz Okniński,
 7. Marta Fronczek.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,  Zdrowia i Spraw Socjalnych:

 1. Aneta Pszkit – Przewodnicząca,
 2. Agnieszka Bartczak-Krzewicka,
 3. Zenon Jastrzębski,
 4. Anna Krasuska,
 5. Marta Fronczek,
 6. Mariola Szewczyk.

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Józef Orzyłowski – Przewodniczący,
 2. Anna Krasuska,
 3. Paweł Mieszczyński,
 4. Krystyna Złoch.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Zenon Jastrzębski – Przewodniczący,
 2. Dorota Jastrzębska,
 3. Aneta Pszkit,
 4. Mariola Szewczyk.