Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Stare Okniny

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Szczepan Jastrzębski

Liczba mieszkańców: 259 osoby (na dzień 31.12.2023 r.)
 
Położenie wsi
Miejscowość Stare Okniny jest położona w południowej części gminy Wiśniew w powiecie Siedleckim, we wschodniej części Województwa Mazowieckiego. Miejscowość leży 16 km od Siedlec w kierunku południowo-zachodnim. Administracyjnie należą do powiatu ziemskiego siedleckiego.
Część terenu Gminy Wiśniew leży w granicach Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Gmina graniczy również z Łukowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Rys historyczny
Trudno jest jednoznacznie określić czas osadnictwa na terenie wsi Stare Okniny. Pierwsze wzmianki historyczne pojawiają się XV wieku. Można się z niej dowiedzieć że wieś Stare Okniny należała do parafii Zbuczyn. Wśród okolicznej ludności rozpowszechnione jest przekonanie, że nazwa wsi Okniny pochodzi od nazwiska dziedzica Oknińskiego. W czasie rozbiorów obszar miejscowości znalazł się pod zaborem rosyjskim. W 1866 r. carski rząd rosyjski zagrabił wszystkie majątki kościelne. W 1914 r. w czasie wojny rosyjskie wojska cofając się przed nacierającymi wojskami niemieckimi spaliły większą część wioski.