Gmina Wiśniew
Powróć do: Oświata i Kultura

Szkoła Podstawowa w Radomyśli

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli.

Języki obce obowiązkowe to język rosyjski i język angielski.

Dyrektor – Beata Wiszniewska

Adres:
Szkoła Podstawowa w Radomyśli
Radomyśl 46
08-112 Wiśniew.
Tel./fax: (025) 641 73 85

https://samorzad.gov.pl/web/szkola-podstawowa-w-radomysli/

e-mail: zoradomysl@interia.pl