Gmina Wiśniew
Powróć do: Oświata i Kultura

Szkoła Podstawowa w Śmiarach

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śmiarach.

Języki obce: język rosyjski i język angielski.

Dyrektor – Katarzyna Wielgórska

Adres:
Szkoła Podstawowa w Śmiarach

Śmiary 68
08-112 Wiśniew.
Tel./fax (025) 641 73 28
Strona główna - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śmiarach - Portal gov.pl (samorzad.gov.pl)
e-mail:
sekretariat@smiary.edu.pl