Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Tworki

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Jastrzębski Zenon

Rada Sołecka:
- Nowosielski Adam
- Wielgórska Katarzyna
        
Liczba mieszkańców: 211 osób (na dzień 31.12.2019r.)
 
Położenie wsi
Miejscowość Tworki jest położona w południowej części gminy Wiśniew w powiecie Siedleckim, we wschodniej części Województwa Mazowieckiego. Miejscowość leży ok. 16 km od Siedlec w kierunku południowo-zachodnim, gdzie swój bieg zaczyna rzeka Muchawka, w pobliżu drogi krajowej nr 63. Administracyjnie należą do powiatu ziemskiego siedleckiego. Otaczają ją wioski: Gostchorz, Kaczory, oraz ogromny obszar lasu, gdzie można zobaczyć rzadko spotykaną w tym rejonie Polski rosnącą jodłę. W tym też lesie znajduje się rezerwat przyrody, gdzie można zobaczyć jak radzi sobie natura bez ingerencji człowieka. Każda wieś to odrębne sołectwo. Ich łączny obszar zajmuje powierzchnię 778 ha co stanowi 6,2% powierzchni Gminy.
Znaczną część wsi zajmują kompleksy leśne, które stanowią około 23% jej powierzchni. Występują również obszary o licznym występowaniu chronionych i rzadkich gatunków zwierząt. O atrakcyjności turystycznej Twork decyduje kilka czynników: ukształtowanie terenu, bogactwo przyrodnicze, o którym świadczy występowanie chociażby jodły w lasach oraz długa i ciekawa historia, która odcisnęła wiele śladów w wyglądzie tych miejscowości
Część terenu Gminy Wiśniew leży w granicach Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Gmina graniczy również z Łukowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Rys historyczny
Historia Twork nierozerwalnie związana jest z historią obszaru zwanego Jastrzębie, w którego skład wchodzą: Łupiny, Śmiary, Mroczki i Pluty. Jastrzębie było częścią ziemi Łukowskiej, od 1474r. należącej do województwa sandomierskiego.
Najstarsze zapiski poświadczają, iż Tworki leżały na gościńcu, który prawdopodobnie wiódł z Lublina przez Łuków, lasem w okolicy Gręzówki do Twork, przez Smiary do Łupin i dalej w kierunku Liwa.
Pierwszą udokumentowaną wzmianką o Jastrzębiach, a więc i o Tworkach znajdujemy w „Zbiorze dokumentów małopolskich" rok 1495, wyd. S. Kuroń. Opisuje on teren parafii Łuków oraz parafii Zbuczyn.
Opisy granic poszczególnych miejscowości Jastrzębia pochodzą z aktów poprocesowych toczących się między Gniewoszem Siedleckim a Gotardem z Niwisk, Mikołajem Zaliwskim z Wołyniec, Grzegorzem z Jastrzębi, Mikołajem Tworkiem i Bartłomiejem z Mościbrodów.
Pierwszy pełny opis mieszkańców został przeprowadzony jako rejestr osób zobowiązanych do płacenia podatku pogłównego tzw. Podatku od osoby. Wymienia on w Tworkach 14 właścicieli ziemskich.
Według spisu z 1775r. w Tworkach znajdowało się 27 domów, w tym 105 katolików, 4 Żydów - razem 109 osób.
Poza zajęciami rolniczymi ludność Twork posiadała karczmę, kuźnię i wiatrak. Niestety karczma zniknęła tuż po II wojnie światowej, wiatrak zawalił się w latach 90-tych XX wieku, do dnia dzisiejszego zachowała się kuźnia, która zaprzestała działalności około roku 2000.
W latach 70-tych wzniesiono remizę strażacką dla jednostki OSP powstałej w 1958r.