Gmina Wiśniew
Powróć do: Samorząd

Urząd Gminy

Kompetencje poszczególnych Referatów Urzędu Gminy Wiśniew określa Regulamin Organizacyjny Urzędu dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

URZĄD GMINY WIŚNIEW
ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew
tel. 25 641 73 13, 25 641 73 23
fax. 25 740 55 62
ug@wisniew.pl

 

Sekretariat – pok. 202, wew. 101, 

Wójt Gminy Wiśniew Barbara Rybaczewska – pok. 200 

Sekretarz Gminy Wiśniew Agnieszka Rawa – pok. 205, wew. 103, 

Skarbnik Gminy Wiśniew Sylwia Paryła – pok. 207, wew. 109.

 

Referat Administracyjny:

Sekretarz gminy, kierownik referatu administracyjnego – pok. 205, wew. 103, 

SEKRETARIAT, stanowisko ds. prowadzenia sekretariatu Urzędu i Biura Rady Gminy – pok. 202, wew. 101, 

KANCELARIA, stanowisko ds. kancelarii i archiwum zakładowego – pok. 108, wew. 105, ug@wisniew.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności, kadry – pok. 107, wew. 107, 

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa – pok. 119, wew. 133, 

Stanowisko ds. planowania i zagospodarowani przestrzennego – pok. 115, wew. 128, 

Stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu – pok. 114, wew. 122.

 

Referat Finansowy:

Skarbnik gminy, kierownik referatu finansowego – pok. 207, wew. 109,

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – pok. 204, wew. 124

Stanowisko ds. księgowości podatkowej – pok. 112, wew. 123, 

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat – pok. 112, wew. 123,

Stanowisko ds. podatku VAT – pok. 111, wew. 123.

 

Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki:

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – pok. 211, wew. 113, 

Stanowisko ds. wynagrodzeń – pok. 211, wew. 113

Stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty – pok. 211, wew. 113

Stanowisko ds. organizacji pozarządowych – pok. 211, wew. 113, 

Gminny animator sportu.

 

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej:

Kierownik referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – pok. 117, wew. 126, 

Zastępca kierownika referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – pok. 120, wew. 118,

Stanowisko ds. inwestycji – pok. 116, wew. 127

Stanowisko ds. zamówień publicznych – pok. 116, wew. 127,

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych – pok. 116, wew. 127

Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym – pok. 110, wew. 114, 

Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony przyrody – po. 118, wew. 116.

 

Samodzielne stanowiska:

Kierownik USC – pok. 107, wew. 107, 

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych – pok. 205, wew. 103, 

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej – pok. 119, wew. 133, 

Stanowisko ds. promocji gminy – pok. 209, wew. 129.

 

Zadania radcy prawnego, służby BHP oraz Inspektora Ochrony Danych zostały powierzone instytucjom zewnętrznym.