Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Wólka Wiśniewska

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Niedziółka Leszek

Rada Sołecka:
- Pawlik Sławomir
- Zieliński Karol

Strona internetowa sołectwawww.wolkawisniewska.cba.pl
 
Liczba mieszkańców: 246 osób (na dzień 31.12.2023 r.)
 
Położenie wsi
Miejscowość Wólka Wiśniewska jest położona w północnej części gminy Wiśniew, w powiecie siedleckim, we wschodniej części Województwa Mazowieckiego. Miejscowość leży 7 km od Siedlec w kierunku południowym. Łącznie zajmuje obszar 374 ha, co stanowi 3% powierzchni gminy. Wieś Wólka Wiśniewska w całości znajduje się w Siedlecko – Węgrowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Rys historyczny
Trudno jest jednoznacznie określić czas osadnictwa na terenie wsi Wólka Wiśniewska. Pierwsze wzmianki historyczne pojawiają się w XV wieku. Można się z niej dowiedzieć, że wieś Wólka Wiśniewska należała do parafii Zbuczyn, później do parafii Wiśniew. Wśród okolicznej ludności rozpowszechnione jest przekonanie, że nazwa wsi pochodzi od nazwiska dziedzica Wiśniewski. W czasie zaborów obszar miejscowości znalazł się pod zaborem rosyjskim. W 1914 r. w czasie wojny rosyjskie wojska cofając się przed nacierającymi wojskami niemieckimi zniszczyły większą część wioski. Podczas II wojny światowej miejscowość również bardzo ucierpiała, ale została odbudowana.