Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Wólka Wołyniecka

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:

- Dmowski Dawid

Rada Sołecka

- Bednarzak Daniel
- Tarapata Leszek

Liczba mieszkańców: 121 osób (na dzień 31.12.2023r.)