Gmina Wiśniew
Powróć do: Podatki lokalne

Wzory informacji i deklaracji podatkowych na 2023 r.

Rozporządzenim Ministra Finansów w sprawie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104) ustalono jednolite wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2019 r., tj: 
Podatek od nieruchomości:

1. informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1),
2. załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1),
3. załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2),
4. załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3),
5. deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1),
6. załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1),
7. załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2),

Podatek rolny:

1. informacja o gruntach (IR-1),
2. załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1),
3. załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2),
4. załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3),
5. deklaracja na podatek rolny (DR-1),
6. załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1),
7. załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2),

Podatek leśny:

1. informacja o lasach (IL-1),
2. załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1),
3. załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2),
4. załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3),
5. deklaracja na podatek leśny (DL-1),
6. załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1),
7. załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2).


Do każdej informacji określono trzy załączniki:

  • dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, 
  • dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, 
  • dane pozostałych podatników.


Do każdej deklaracji określono dwa załączniki:

  • dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, 
  • dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.


Od 1 lipca 2019 r. wprowadzono także możliwość składania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.