Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Zabłocie

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Wysokińska Elżbieta

Rada Sołecka:
- Koryciński Marek
- Jankowski Adam
 
Liczba mieszkańców: 190 osób (na dzień 31.12.2019r.)
 
Położenie wsi
Miejscowość Zabłocie tworzy z miejscowością Radomyśl jeden zwarty kompleks wiejski ze wspólnymi obiektami użyteczności publicznej, położony pomiędzy miastami powiatowymi Siedlce i Łuków. Opisywane miejscowości leżą w południowo – wschodniej części gminy w powiecie siedleckim, w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego.

Rys historyczny
Trudno jest dokładnie określić czas osadnictwa na terenie wsi Zabłocie. Najstarsza wzmianka historyczna pochodzi z 1418 r. Dowiadujemy się z niej, że wówczas wieś Zabłocie należała do parafii w Łukowie, a od 1448 r. do parafii Zbuczyn.
Zabłocie to nazwa topograficzna od wyrażenia przyimkowego „za błotem”.
W czasie rozbiorów opisywane tereny znalazły się pod zaborem rosyjskim i austriackim.
W latach 1845-1855 klęski żywiołowe i epidemia cholery wyludniły znacznie wieś.
Czasy II wojny światowej silnie wpisały się w życie okolicznej ludności, która aktywnie działała w organizacjach podziemnych – ZWZ i AK. Funkcjonowała także tajna drukarnia wydająca pismo „Idzie wolność”. Mieszkańcy byli wywożeni na przymusowe roboty do Niemiec i do obozów koncentracyjnych.